הכשרות מקצועיות

במסגרת פעילותה לקידום ופיתוח ענף הבניין, משתתפת הקרן במימון הכשרות וקורסים מקצועיים בהתאם לצרכי הענף.

ההשתתפות במימון ההכשרות והקורסים המקצועיים ניתנת לעובדים המועסקים ע"י קבלנים המשלמים לקרן כנדרש, בהתאם להוראות הסכם העבודה הקיבוצי בענף הבניין ובהתאם לנהליה.

 

פרטים נוספים על חובת התשלום לקרן ראה בעמוד הצטרפות לקרן.

 

ככלל, ההכשרות והקורסים המקצועיים אינם מועברים ע"י הקרן, והעובדים המבקשים להשתתף בהם מופנים למוסדות לימוד שונים להם ההסמכות הנדרשות.

 

אשר על כן, על מנת לקבל פרטים אודות הקורסים עצמם ולבדוק את תנאי הסף לקבלה אליהם, על העובד או המעסיק המעוניין בהכשרה לפנות לבתי הספר השונים המעבירים אותם.


לנוחיותך,

להלן רשימה של קורסים עיקריים שהקרן משתתפת במימונם, בתוספת פרטים כלליים אודותיהם.

 
 

 

רשימת הקורסים המלאה