שתופי פעולה עם מעסיקים

 

יחסי הגומלין בין ההסתדרות החדשה והמעסיקים

$       בשלוש השנים האחרונות הצליחה ההסתדרות בראשותו של עופר עייני לשוב ולהפוך להיות גורם מרכזי ומשפיע בקרב מקבלי ההחלטות במדינה.

$       ההסתדרות דוגלת במדיניות של סולידריות והדברות עם המעסיקים מתוך הבנה כי שני הצדדים חולקים אינטרסים משותפים רבים.

$       הנחת העבודה של ההסתדרות היא שיש לתמוך במעסיק שכן רק מעסיק חזק ויציב מסוגל להבטיח פרנסה ארוכת טווח לעובדים.

$       שיתוף הפעולה בין ההסתדרות למעסיקים הוליד מוקד כוח והשפעה שכבר הצליח להשפיע על מניעת חקיקה של הרגולטור שעלולה הייתה לפגוע   במעסיקים ועידוד פעולה של הרגולטור לקידום האינטרסים הכלכליים של המעסיקים. 

 

החזון והתאגר

§        לענף העץ שורשים עמוקים בהוויה של התעשייה הישראלית. אולם לאורך השנים לא הושקעו מספיק משאבים על מנת לקדמו ולהתאימו למציאות הגלובלית העכשווית, כך שאוכלוסיית העובדים בענף הינה מבוגרת יחסית וחסר מנגנון מסודר להכשרות מקצועיות לעובדים צעירים שיהוו את דור ההמשך בענף.

§        יש להקל על העוסקים בענף בתחרות אל מול יבוא הרהיטים המוכנים ובמיסוי על יבוא חומר הגלם.

§         השקעה נכונה ומושכלת תביא את הענף לכדי פריחה תוך מיתוגו והפיכתו לאטרקטיבי לצעירים הבונים את עתידם והמחפשים אופק מקצועי להתפתחות אישית וארגונית.

§        חזון משותף זה של העובדים והמעסיקים בענף קורם בימים אלה עור וגידים בפעילות נמרצת של הסתדרות עובדי הבניין והעץ כשמעסיקים רבים נרתמים ונותנים כתף לעשיה ברוכה זו שהצלחתה תורמת לשגשוג ופרנסה של רבים בחברה הישראלית.

 

פעילות הסתדרות עובדי הבניין והעץ במטרה לעודד הצטרפות והשארות עובדים טובים ומקצועיים בענף העץ לאורך שנים למען עתידו ויציבותו של הענף

§        הכשרות המקצועיות נבנות בהתאמה לצורכי הענף (תכנים, משך ההכשרה), תוך עדכון וייעול שיטות העבודה המיושנות והתאמתן לרוח התקופה.

§        ההסתדרות פועלת על מנת לקשר בין בוגרי הקורסים המקצועיים לבין מעסיקים הזקוקים לעובדים.

§        עידוד מצוינות בעבודה ע"י הסברה ומתן מחווה והוקרה לעובדים המצטיינים.

§        עקב ריבוי התאונות בעבודה, מושם דגש מיוחד על הסברה בנושא בטיחות.

§        השתלמויות מקצועיות בבתי-מלון יוקרתיים.

§         טיפול ברווחת העובדים בענף  ועידוד תחושת 'גאוות היחידה' של העובדים בענף ע"י ארגון ימי ספורט וליגת מקומות עבודה (- "הספורטיאדה") , ימי כייף של משפחות העובדים ואתר רווחה באינטרנט.

 

פעילות מול מקבלי ההחלטות כגון: משרד התמ"ת, שירות התעסוקה, משרד התעשייה והמסחר

§        הפניית מחפשי העבודה להכשרות בענף העץ.

§        הגדלת היצע הקורסים המקצועיים הקיימים בענף.

§        הגדלת מספר המוסדות להכשרה מקצועית.

§        הגדלת כושר התחרות של היצרנים הישראלים  אל מול יבוא הרהיטים המוכנים ובהגבלת המיסוי על יבוא חומר הגלם.

        

  יחד יש בכוחנו למנף את ענף העץ ולהצעידו לפסגות חדשות!

 

שיתוף פעולה סינרגי בין הסתדרות עובדי הבניין והעץ לבין המעסיקים

§        ההסתדרות פועלת להקמת גוף משותף של נציגי העובדים והמעסיקים שיהווה גוף חזק הנלחם אל מול הרגולטור והדואג לרווחת העובד ולהגברת התפוקה והרווחיות של הענף.

§        איחוד הכוחות של ההסתדרות - ארגון העובדים הגדול במדינה יד ביד עם ארגוני המעסיקים הינו מפתח חשוב לפריצת דרך משמעותית בקידום הענף והפיכתו לרווחי ואבן שואבת לצעירים הרואים בו אופק התפתחותי אישי וארגוני.

§        בימים אלה מתגבשת פלטפורמה של שיתוף פעולה בין ההסתדרות לבין התאחדות התעשיינים והתאחדות המלאכה והתעשייה בנושאים של רווחת העובד, פעילות אל מול הרגולטור, הכשרת עובדים והקמת מנגנון לניהול משברים ביחסים שבין המעסיק לעובדיו. 

§        אנו פונים אליך – המעסיק בענף העץ, לשאת עיניך מעבר לנגריה או למפעל האחד שלך אל עבר דפוסי פעולה רחבים יותר המנצלים את הפוטנציאל הרב הטמון בשיתוף של שני חלקי המערך התעסוקתי – העובדים והמעסיקים.

 

שינוי משמעותי יקרה רק עם איחוד השורות

ועמידה איתנה יחד אל מול האתגרים

להגשמת החזון באומץ ובתבונה.