ועדות הקרן
חברי ועדת השתלמויות והכשרות מקצועיות
יו"ר הועדה:
מר בן ציון משולם
חברי הועדה:
  • מר איתן גבאי
  • מר אורי רובין
  • מר אביגדור פרויד
ועדת כספים והשקעות
יו"ר הועדה:
מר ניסים בובליל
חברי הועדה:
  • מר יצחק מויאל
  • מר אפרים זילוני
  • מר איציק אמסלם
ועדת בטיחות
יו"ר הועדה:
מר בן ציון משולם
חברי הועדה:
  • מר אביגדור פרויד
  • מר יונה שמר
  • מר דוד פרסי