בעלי תפקידים
מר שלום אליהו
מנהל חשבונות

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : [email protected]

עו"ד איל שלו
מנכ''ל

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מר מיקי גרוס
מנהל הדרכה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

נייד : 052-3805454

פקס : 03-6247494

מייל : [email protected]

גב' שירן שאול
מזכירת ההנהלה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : [email protected]
 
גב' נטלי דובידזון
רכזת גביה

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

טלפון : 03-6247495

פקס : 03-6247494

מייל : [email protected]