הצטרפות לקרן

 


מעסיק יקר,

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל (להלן:"הקרן") נוסדה בתוספת להסכם הקיבוצי הכללי בענף הבניין ועבודות ציבוריות בין התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות עובדי הבניין והעץ, שנחתמה בשנת 1990.

 

במסגרת פעילותה לקידום ענף הבניין בישראל פועלת הקרן, בין היתרלקליטת עובדים ישראלים בענף הבניין, שיפור וקידום נושא הבטיחות בענף, ביצוע הכשרות מקצועיות לעובדים ומעסיקים ועוד.

 

בסעיף 36 שבהסכם העבודה הקיבוצי הכללי בענף הבניין שנחתם ביום 21.01.2010 ובצו ההרחבה שניתן ע"י שר התמ"ת ונכנס לתוקפו ביום 12.08.2010 ואשר החיל את הוראות ההסכם הקיבוצי על כל המעסיקים בענף, נקבע כי על כל מעסיק להפריש לקרןעל חשבונו, 0.8% משכרו התעריפי  של כל עובד ומנהל עבודה.

 

יודגש כי במידה והינך מעסיק גם עובדים פלסטינאים ו/או עובדים זרים, התשלום עבור עובדים אלה הועבר על ידך לקרן באמצעות מת"ש ו/או תאגידי כח האדם ולכן אינך צריך להפריש לקרן עבור עובדים אלה.

 

במטרה ליעל ולהקל את הליך הגביה, החל מיום 01.01.2011 הגביה בשם הקרן ועבורה עברה לחברת "מילגם". אשר על כן, עד להודעה אחרת, הנכם מתבקשים להעביר את ההפרשות לקרן בגובה 0.8% משכרו התעריפי של העובד לחברת "מילגם".

 

לצורך הסדרת התשלומים עליך למלא את טופס "תשלום מעסיקים לקרן" ואת "טופס הצטרפות מעסיקים" ולהעבירם לחברת "מילגם".


כמו כן ניתן ליצור קשר עם חברת "מילגם" לצורך קבלת פירוט אפשרויות התשלום השונות העומדות לרשותך.

פרטי ההתקשרות של חברת "מילגם":


מילגם שירות לעיר בע"מ
רח' הסיבים 49, פתח תקוה. ת.ד. 9590 מיקוד 4919402.
טלפון: 03-9112220
פקס: 03-9112221