בטיחות בעבודה

 

"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד' ט"ו)

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל פועלת לשמירה על בטיחותם ובריאותם של העוסקים במלאכת הבניה בארץ.

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם המוסד לבטיחות וגהות, אגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת וגופים נוספים במטרה לצמצם את מספר תאונות העבודה בענף הבניה.

הקרן פועלת להגברת מודעות העובדים והמעסיקים בענף לנושא הבטיחות בעבודה.

כדי לקדם את מטרותיה, משתתפת הקרן במימון הכשרות בתחום הבטיחות ומסייעת ברכישת ציוד בטיחות אישי לעובדים בענף.

יחד! בכוחות משותפים, נשמור על בריאותכם ונצמצם את מספר הנפגעים באתרי הבניה.

 

שלכם,

הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

* החומר נתקבל באדיבות המוסד לבטיחות וגיהות ומשרד התמ"ת.

* הפרסומים מובאים כשירות לציבור. אין הקרן אחראית לתכנים, אשר אינם מופיעים כאן בהכרח בנוסחם המלא ו/או העדכני ביותר.

  אין להסתמך על פרסומים אלו והם אינם יכולים לשמש כתחליף לייעוץ מקצועי לגופו של ענין.